Kinh nghiệm mua hosting cho người mới làm website

Định nghĩa web hosting Web hosting là gì? Hosting là dịch vụ lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trực tuyến, được cung cấp bởi các đơn nhà cung cấp hosting, máy chủ, vps. Trong đó hosting chính là không gian lưu trữ trên internet để website có thể vận hành được. Khi mọi người cần …

Continue reading "Kinh nghiệm mua hosting cho người mới làm website" »

Hosting là gì? Mua hosting ở đâu uy tín?

Hosting là gì? Mua hosting ở đâu uy tín? Hosting là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến, là không gian trên máy chủ đã được cài đặt các dịch vụ internet như FTP (truyền file), mail, word wide web (www), … bạn có thể chứa nội dung trang web hoặc …

Continue reading "Hosting là gì? Mua hosting ở đâu uy tín?" »